تخریب مبلمان شهری و بی اعتنایی به حقوق شهروندان+

شهردار رامهرمز تخریب مبلمان شهری بی اعتنایی به مقررات اجتماعی و نادیده گرفتن حقوق شهروندان است.

خورنا/فرشیدفرجی- به گزارش خبرنگارخورناحسین صفری با اشاره به اهمیت ویژه نقاشی های دیواری شهری در ایجاد زیبایی های بصری نمای شهری اظهار کرد: استفاده از طرح های زیبا و رنگ های شاد، در ایجاد حس شادابی و ارتقای روحیه شهروندان، مفید واقع می شود و شهرداری با هدف تحقق این فضا ، اقدام به اجرای نقاشی در سطح شهر کرده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت رویکرد هنرمندانه در هر پدیده و عنصر شهری در کنار ظرفیت‌های علوم اجتماعی و روانشناسانه تصریح کرد: زیباسازی و ایجاد نقاشی های دیواری در شهرها ضرورت و اهمیت ویژه ای دارد زیرا با به کارگیری عنصر هنر در منظر شهری قطعا می‌توان پیام‌ها را بهتر و رساتر به مخاطبان که همان شهروندان هستند برساند.

ایشان افزود: متاسفانه علیرغم تلاش مدیریت شهری در زیباسازی و نقاشی های دیواری متاسفانه شخص یا اشخاصی عمدا ویا سهوا مبادرت به تخریب آنها می نمایند واین موضوع بی اعتنایی به مقررات اجتماعی ونادیده گرفتن حقوق شهروندان است.

صفری با تاکید بر اینکه یکی از بزرگترین مشکلات در جامعه امروز به ویژه در شهرها تخریب اموال عمومی است تصریح کرد: تخریب مبلمان شهری تنها به ابزار روشنایی و کابل های سطح شهر محدود نشده و نقاشی های دیواری،المان ها و تابلوهای شهری را نیز شامل می شود.شهردار رامهرمز با بیان اینکه دو راهکار برای جلوگیری از تخریب مبلمان شهری در دستور کار شهرداری قرار دارد،

شهردار رامهرمز در پایان تصریح کرد: بهترین روش برای جلوگیری از تخریب، فرهنگ‌سازی است که این کار به طرق مختلف در حال انجام است .این مقام مسئول با اشاره به اینکه تخریب اموال عمومی جرم محسوب میشود ودر قانون به صراحت بدان اشاره شده گفت: راهکار دوم برای جلوگیری از تخریب مبلمان شهری، استفاده از قانون و برخورد قضایی است که در صورت شناسایی افراد خاطی به مرجع محترم قضایی معرفی خواهند شد که شهرداری در این رابطه به هیچ عنوان از حق قانونی خود گذشت نخواهد کرد.