فشار بر مدیران وزارت نیرو توسط نماینده بهبهان!/ یا گزینه من یا هیچکس!

بر اساس اخبار رسیده به خورنا بعد از برکناری مدیرعامل شرکت بهره برداری سد مارون، نماینده محترم بهبهان، امروز ضمن مراجعه به دفتر آب وزارت نیرو و اصرار به لغو مراسم معارفه مدیر جدید اصرار داشته یکی از نزدیکان خود که از اعضای دفترش می باشد را بعنوان مدیر جدید معرفی نماید.

گفته می شود فرد مذکور فاقد سابقه و تخصص لازم بوده و جای تعجب است که نماینده بهبهان برای جایگاهی مهم و پر اهمیت فردی فاقد تخصص و سابقه را معرفی نموده است .

محمد امین ایزدجو مدیر برکنار شده سد مارون برادر زاده فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان است که با نظر مدیرعامل سازمان آب و‌برق جابجا و جای خود را به هادی هوشیار داده است.

به نظر می رسد سایر مدیران استان نیر باید از این اقدام فرهاد ایزدجو الگوبرداری نموده و هیچ گونه خط قرمزی برای جابجایی اقوام و نزدیکان مدیران استان وجود نداشته باشد .