خداحافظی با نیزارها، احداث جاده فی مابین مسکن مهر هندیجان جنوبی و کوی شهید باهنر    

به گزارش خبرگزاری خورنا پس از قطع ورودی آب فاضلاب به سمت نیزارهای منطقه کوی شهید باهنر جنب جاده بحرکان عملیات خاکریزی ونخاله ریزی برروی نیزارها آغاز شد.

پس از اتمام خاکریزی و نخاله ریزی، احداث جاده فی مابین مسکن مهر جنوبی بسمت کوی شهید باهنر در دستور کار شهرداری هندیجان قرار گرفت.

شایان ذکر است با انجام این کار نیزارهای منطقه کوی شهید باهنر که سالیان سال مشکلات زیادی را برای شهروندان ساکن در آن منطقه بوجود آورده و محل تجمع حیوانات وحشی، مار ، عقرب و همچنین حشرات موزی شده بود برای همیشه از بین خواهد رفت.