جلسات پرسش و پاسخ شورای شهر و شهرداری‌‌‌ امیدیه در مساجد و اماکن عمومی، حرکت ارزنده ای که باید فراگیر شود

اسداله ترحم / خورنا – مدتی است که شورا و شهرداری امیدیه در مساجد مناطق مختلف امیدیه، جلسات پرسش و پاسخ را با اعلام قبلی برگزار می کنند.

این حرکت ارزنده که با استقبال مردم نیز همراه شده جای تقدیر و تشکر دارد و بایستی توسط ادارات دیگر سرلوحه کار قرار گیرد.

نکته حائز اهمیت حضور حداکثری شورا و مسئولین شهرداری می باشد که با یک اکیپ کامل در جلسات حاضر شده و سوالات مردم را مسئول مربوطه پاسخگو می باشد.

اما نکته ای که باید مورد توجه برگزار کنندگان جلسات پرسش و پاسخ باشد اینست که مشکلات مردم یادداشت، ‌‌پیگیری و حل شود تا مردم حلاوت این گونه جلسات را بچشندو نه فقط صرفا برگزاری یک جلسه تبلیغاتی و رفع مسولیت باشد که اگر اینگونه شود در جلسات بعدی مورد استقبال مردم قرار نخواهد گرفت.