اهالی روستای کیوپ از توابع شهرستان باغملک از ورود مسافران، گردشگران و کوهنوردان به این روستا ممانعت کردند+تصاویر

خورنا/فرشیدفرجی- به گزارش خبرنگارخورنا دیروز جمعه مورخ۹۸/۰۳/۳۱ تعدادی زیادی مسافر، کوهنورد وگردشگر به این روستا مراجعت کردن که به منطقه تنگ کیوپ رفته و از این منطقه گردشگری دیدن واز آب وهوای آنجا استفاده کرده که متاسفانه تعدادی از اهای این روستا به دلیل ملک شخصی بودن تنگ کیوپ ازورود مسافران وگردشگران به داخل تنگه ممانعت وجلوگیری کردند.

به گفته یکی از نیروهای بسیجی که درمحل حضور داشتند و با بخشدار منطقه تماس تلفنی داشتن وایشان اظهار داشتن که کسی از اهالی حق ندارد ازورود به تنگه جلوگیری کنند. درنتیجه  بحث وجدل بین اهالی ومسافران وگردشگران تا آنجا پیش رفت که کار به مداخله بسیج ونیروی انتظامی کشیده شد ولی بازهم متاسفانه اهالی از ورود به تنگه جلوگیری کردند ونگذاشتن کسی وارد تنگه شود.

مسافران وگردشگران زیادی از شهرهای از جمله شهرستانهای بهبهان، بندر ماهشهرو رامهرمزو دیگر نقاط استان پس از طی مسافت های طولانی به این منطقه آمده بودند که متاسفانه با بی مهری ورفتارناخوشایند تعدادی از مردم روستای کیوپ مواجهه شدند.

از فرماندار، بخشدار ومیراث فرهنگی وگردشگری باغملک این انتظار میرود با توجه به این روزهای گرم تابستان و سیل زیاد مسافران وگردشگران به این مناطق که از مناطق ملی هستند وهمه حق استفاده ازاین مناطق رادارند تدابیری اندیشه شود که دگربار شاهد چنین رفتارهای نا خوشایند وبی مهری مردم منطقه نباشیم.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav