فیصلی‌زاده از شورای شهر بندرماهشهر استعفا داد

مجتبی آبادی، ریاست شورای اسلامی شهر بندرماهشهر در این‌باره اظهار داشت: ناصر فیصلی زاده یکی از اعضای شورای شهر بندرماهشهر استعفای خود را به هیئت رئیسه تحویل داد؛ شورای شهر بندرماهشهر نیز در جلسه ای فوق العاده با استعفای آقای فیصلی زاده موافقت کردند.

وی افزود: دلیل استعفای فیصلی زاده حضور در انتخابات بوده که شورای تطبیق فرمانداری نیز با استعفای ناصر فیصلی زاده موافقت کرده است؛ فرمانداری به زودی عضو علل بدل که آقای جمشید اصلاحی بوده را برای آغاز کار به شورا معرفی خواهد کرد.