تصادف در محور رامهرمز – بهبهان

به گزارش خبرنگارخورنا رامهرمزحسین رستمی رئیس فوریت های پزشکی رامهرمز اظهار داشت: بر اثر تصادفدمابین یکدستگاه کامیون ده چرخ با پراید محور رامهرمز -بهبهان قبل از پل اعلا ؛ امروز ساعت ۱۲:۵۰ .یکنفر فوتی بنام جواد توکل سرباز واهل شیراز و یکنفر مصدوم بنام سجاد نوشادی که هر دو توسط امبولانس مرکز ۱۱۵ رامهرمز به بیمارستان امام (ره)منتقل شدند .