بخشدار رغیوه:روستاهای فاقد طرح هادی بخش رغیوه تا دوماه آینده محدوده طرح هادی آنها مشخص و دفترچه طرح هادی آنها صادر می گردد

مجید رحمانی در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اعلام این خبر بیان داشت :با حمایت و پشتیبانی مهندس ظاهری نماینده مردم ،مساعدت فرماندار و تلاش و پیگیری بخشدار و رئیس بنیاد مسکن شهرستان روستاهای نبگان؛ام الصفایه یک و دو ؛شحیتات؛بهمن آباد ؛حسن شاهی ،نیایش و پربیکس شامل طرح هادی روستای خواهند شد

رحمانی افزود:روستاهای ذکر شده از محل اعتبارات ارزش افزوده روستاهای بدون دهیار صاحب طرح هادی که مردم ساکن به راحتی جهت ساخت و ساز اقدام نموده و اقدامات لازم در خصوص بهسازی آنها بهتر انجام می گیرد