گزارش تصویری از دیدارپرسنل نیروی انتظامی رامهرمز با امام جمعه شهرستان

خورنا/فرشیدفرجی- به گزارش خبرنگار خبرگزاری خورنا رامهرمزفرماندهی جدید نیروی انتظامی شهرستان سرهنگ نجم الدین سهرابی به همراه جانشین خود سرهنگ دوم بزرگفر و جمعی از پرسنل منطقه انتظامی شهرستان رامهرمز با امام جمعه شهرستان دیدار کردند.