به تاریکخانه های پیرامون شهرداری اهواز نور بیاندازیم

خورنا | سرویس اجتماعی:

عزل منصور کتانباف از شهرداری اهواز که باپشتکار و هماهنگی بخش های مهمی از جناح اصولگرایی انجام شد ، علامت سئوال های زیادی را در مورد انگیزه های محافل پیرامونی نسبت به وی ایجاد کرده است، اینکه نه اقلیت اصلاح طلب ، بلکه این اصولگرایان جمنایی بودند که عزل کتانباف را رقم زدند از آن نکاتی است که باید ثبت و تحلیل گردد تا روابط محافل سیاسی اقتصادی درون اهواز با یکدیگر و منافع شخصی وجمعی افراد مشخص گردد.
از جمنایی های شورا که باشعار پاکدستی و به پشتوانه رای نمازگزاران آرای خود را جمع کرده اند ، انتظار می رفت که به شعار فساد ستیزی وفادار باشند و بر پیمان خود با مردم اهواز باقی بمانند. اما تاکنون که دو سال از عمر شورا می گذرد، آن ها نه طرحی برای فساد ستیزی ی به مرحله اجرا در آورده اند، نه گزارشی از عملکرد و بودجه چندهزار میلیاردی دوره ی قبل واستخدام های بی ضابطه بستگان وفرزندان اعضاء شورای چهارم تهیه وارایه کرده اند ونه حتا با مدیران دخیل آن دوره که هنوز بر سر کارهستند برخورد یابازخواست کرده اند، نه به تاریکخانه های شهرداری سرک کشیده اند و نه حتا از پیگیری پرونده نیروهای متخلف قبلی پشتیبانی کرده اند، در واقع اعضاء شورای پنجم اهواز گویی استمرار همان شورای چهارم اند و یا به دلیل مطالبات شخصی، در بازی همان محافل قرار گرفتند.

از مهمترین
تاریکخانه های شهرداری اهواز عبارتند از تعاونی مسکن شهرداری اهواز/ زمین دوازده هکتاری ساحل کارون / ماجرای پیچیده تعاونی مصرف کارکنان شهرداری اهواز /ماجراهایی که روشن شدن زوایای تاریک آن ها مطالبه بسیاری از دلسوزان شهر وپرسنل شهرداری است و نور انداختن به آنها می تواند در شناخت نقش محافل پیرامونی در تحولات شهرداری کمک شایانی به عمل آورد .
در حالیکه قسمت های مختلف شهرداری معمولا اخبار خود را بر روی یک سایت مشخص می گذارند واخبار لحظه به لحظه عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های خود را اعلام می کنند اما
تعاونی مسکن شهرداری اهواز که اراضی مرغوب و گران قیمتی را در اختیار دارد ، یکی از صندوق خانه های تو در توی اسرار شهرداری است که کمتر خبری از آن به بیرون درز می کند .
این تعاونی که گردش مالی آن رقم قابل توجهی است، و سرمایه آن ناشی از اخذ میلیاردها تومان پول پرسنل شهرداری برای خرید زمین بوده است، کمتر خبری در فضای رسانه ای وجود دارد .
برای جستجو و پیدا کردن اخبار این تعاونی ناگزیر از باز کردن لینک های زیادی هستیم که در آن ها اغلب اخبار قدیمی و غیر مفید برای اعضاء وجود دارد .
این بی خبری و عدم درج اطلاعات، فضایی مبهم و ناسالم را پیرامون تعاونی مسکن شهرداری ایجاد کرده است .
اطلاعات در خصوص پروژه های آن براساس یک نظم و درگاه مشخص به بیرون داده نمی شود واعضاء نمی دانند که پول واریزی وانباشت شده به حساب تعاونی هم اکنون دقیقا در چه معامله ای وباچه شرایطی وارد شده است.

برخی از پروژه های تعاونی شهرداری عبارتند از پروژه کیانپارس/شهرک برق/ کیانشهر و ساحلی شرقی(که زمین گرانقیمتی در انتهای خیابان۱۳آن اخیرا به نام پرسنل شهرداری از شرکت مزدیسنا منتقل گردید اما گویا قرارنیست به پرسنل تحویل شود)
در حالیکه افراد زیادی بوده اند که در طی سال های گذشته به امید خانه دار شدن ، پس انداز های شخصی خود که حاصل سال ها دسترنج شان بود را به این تعاونی سپرده اند، اما روند تحویل خانه ها آنچنان طولانی شده است که انتظار آنها به بیش از۱۵سال هم رسیده است برای نمونه در پروژه مجتمع مسکونی تجاری کیانپارس (حدفاصل خیابان های ۱۳تا۱۷ شرقی) که زمین تخصیصی به آن در دهه هشتاد، چند ماه قبل از تملک توسط تعاونی مسکن شهرداری، طبق قرارداد صلحنامه ای توسط همسر یکی از اعضاء هیات مدیره از شرکت مزدیسنا بصورت اقساط بدون پیش پرداخت و بدون رد وبدل شدن وجه نقد، طبق صلحنامه ای با جمیع ملحقات واگذار شده بود، کمی بعد با قیمت بسیار بالاتر توسط تعاونی مسکن شهرداری اهواز که سرمایه آن از اندوخته های پرسنل شهرداری فراهم شده بود خریداری شد ، به این ترتیب در همان ابتدا سود هنگفتی نصیب ترتیب دهندگان این معامله که بعضا جزو اعضاء هیات مدیره بودند شد.
در سالهای بعد
اعضاء هیات مدیره ، پس از کش و قوس های فراوان و تغییر چندباره نقشه و افزوده شدن واحدهای جدید به آن ، مبادرت به گودبرداری و فروش خاک زمین مذکور تا عمق قابل توجهی کردند، بعد از گذشت سال ها سرانجام این پروژه عظیم، هرگز ساخته نشد بلکه به دلایل نامعلوم زمین آن قطعه قطعه و به فروش رسید، پرسنل شهرداری خریدار متحمل خسارت وبلاتکلیفی زیادی شدند و پس از سال ها انتظار ناچار به دریافت مبالغ ناچیزی که آنهم در چند نوبت پرداخت گردید، شدند.
اما در این میان سودهای کلانی نصیب برخی خریداران و فروشندگان زمین شد و زیان این عمل نصیب سهامداران اصلی شد.
سهامدارانی که گاه هرگز از این صدمه شدید اقتصادی نتوانستند قد علم کنند.
در خصوص سایر پروژه های تعاونی مسکن و تاریکخانه های دیگر شهرداری به تدریج سخن گفته خواهد شد، نمونه تعاونی مسکن شهرداری از آن رو ذکر گردید که گوشه ای از عملکرد این تاریکخانه ها روشن شود.
اما سئوال باقی مانده آن است که چرا جمنا درست در زمانی به دنبال عزل کتانباف رفت که شهردار اهواز پرونده این تاریکخانه را در نوبت رسیدگی قرار داده بود.
چه کسانی از این اقدام شورا سود می برند و چه کسی باید پاسخگوی روابط احتمالی برخی جریانات و محافل به یکدیگر باشد؟

 

به قلم ابوالفضل عابدینی نصر

روزنامه نگار، سرپرست روزنامه شرق در خوزستان