نماینده رامهرمز؛ از عکس سلفی با موگرینی تا عملکرد ضعیف عمرانی

خورنا| سرویس سیاسی: خورنا درنظر دارد، ازین پس محتوای تحلیلی و انتقادی نسبت به عملکرد نمایندگان مجلس منتشر نماید. یادداشت زیر را یکی از خوانندگان خورنا از رامهرمز برایمان فرستاده است.

سم الله الرحمن الرحیم
یا ایها الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون

اگر کمی به عقب بازگردیم، به روزهایی که در تکاپوی انتخابات مجلس دهم، در آن روزهایی که موج تخریب، انتقاد، تهمت پراکنی، افترا و البته وعده های جذاب و اغلب ایده آل و دهن پُر کن، فضای شهر و دیارمان را بیش از هر زمان دیگری متلاطم کرده بود، حتما امروز می بایست، رامهرمزی را شاهد باشیم که قطب بهداشت و درمان شرق استان، قطب صنعت و اشتغال و عمران شده است، تحولاتی که پس از دوره ای تحت عنوان انقلاب عمرانی با محوریت نماینده ای عضو کمیسیون عمرانی، با آن همه وعده های آنچنانی در ذهن خود پرورانده بودیم و یا بهتر بگوییم، پرورانده بودند و یا باز بهتر بگوییم، القا کرده بودند و یا روشنتر بنویسیم در حجم وسیع با تبلیغات فراوان برایمان فرش های قرمز در دروازه های ورود به دنیایی بدون کمی و کاستی گسترانیده بودند.
اقبال محمدیان که روزگاری به عنوان گزینه رایحه خوش خدمت ( نیروهای حامی دولت مهرورز و یا همان رحیم مشایی خودمان )، پس از دوره ای تصدی مسئولیت شهرداری شهرمان توانسته بود، با برخی اقدامات روبنایی، نام و نشانی برای خودش بسازد، در آن دوران بیشتر به هندوانه ای رو بسته شباهت داشت که از دور نمایی زیبا دارد و هندوانه فروش هم با خوبی و با صدایی بلند فریاد میزند که بیایید هندوانه اصل خلف آباد بخرید، قرمز و شیرین زیر قیمت بازار. اما دیری نپایید که وقتی شکافتیم، دریافتیم که اولا خلف آبادی نیست، ثانیا در سفیدی با برف رقابت میکند و ثالثا بی مزه است.
حالا بگذریم از اینکه اصلیت اقبال، سر از کجا در می آورد، بگذریم از عکس سلفی با آن فضاحت در مجلس، بگذریم از آن قصه فینال جام حذفی در خرمشهر، بگذریم از استخدامی ها،کلنگ زنی ها، افتتاح ها و انتصابات مسئله دار و بگذریم از خیلی چیزها و بگذریم از اینکه آیا پس از این همه گاف کوچک و بزرگ در دوران مسئولیت، اقبال، اقبالی برای تایید صلاحیت و گذر از فیلتر شورای نگهبان خواهد داشت یا نه؟
فقط و فقط، منصفانه و عادلانه، وعده های انتخاباتی را با نتایج عینی و واقعی عملکردها، بسنجیم، واقع بینانه عملکردها در حوزه اشتغال، بهداشت و درمان، ورزش و تربیت بدنی، فرهنگ و هنر، شایسته گزینی در انتخاب مدیران، گذشته از قانونی و یا غیر قانونی بودن دخالت در آن، آموزش و پرورش، صنعت و معدن، بخش کشاورزی و سایر بخش ها را بررسی کنیم، آنگاه علل کاهش چشمگیر سبد رای اقبال محمدیان را برای همگان بازگو نماییم تا درس عبرتی باشد برای انتخاب اسفندماه، که حواسمان باشد، اقبال ها بیش از پیش به صحنه آمدند، که یادمان باشد، دیگر خام وعده های توخالی نشویم.
و
ادامه دارد …