در نشست هم اندیشی نمایندگان تشکل های فرهنگیان با حضور سخنگوی دولت و سرپرست وزارت آموزش و پرورش چه گذشت

ایمان زاده نماینده کانون صنفی معلمان:

با انتصاب سید جواد حسینی ، فضای هیجانی و مثبتی بر جامعه فرهنگیان حاکم شده است که انشالله با عملکرد مثبت سرپرست این فضای مثبت به باور خوبی برای فرهنگیان در آید.

رضاخواه نماینده دیگر کانون صنفی معلمان:

ورود آموزش های خود مراقبتی در کتاب های درسی برای پیشگیری از آسیب های تعارضات جنسی از درخواست های ما در کانون صنفی است و همچنین با توجه به عدم تمدید پروانه مجوز کانون ها و تشکل های فرهنگیان می‌خواهیم که این مورد پیگیری شود چرا که بسیاری از معلمان که در راستای ارتقای جایگاه فرهنگیان اعتراضاتی دارند به دلیل اینکه در تشکلی غیرقانونی فعالیت می کنند بازداشت شده اند و در حال حاضر در زندان هستند.

رمضانی نماینده کانون صنفی معلمان:

از نقاط ضعف دوران وزارت بطحایی ادغام روابط عمومی بود چرا که روابط عمومی نقطه قوت وزارتخانه بود . سرپرست وزارت آموزش و پرورش روحیه مطالبه گری و توان برنامه ریزی دارد و ازدولت می خواهیم که پروپاگاندای تبلیغات بابت مطالبات و پرداخت معلمان به طور عمومی درجامعه را نداشته باشد.

داود پور نماینده کانون صنفی مدرسین دانشگاه فرهنگیان:

هماهنگی بین نیازهای فرد و جامعه بسیار مهم است ،اما آیا در حال حاضر سند تحول با نیازهای جامعه تطابق دارد؟
در چند سال متوالی در آزمون پرلز، متاسفانه دانش آموزان ما جز دانش آموزان کشورهای آخر هستندو این نگران کننده است چرا که دانش آموزان در سواد خواندنی و درک مطلب ضعیف هستند .

عباسپور نماینده دیگر کانون صنفی مدرسین دانشگاه فرهنگیان:

سخن مشترک همه تشکل ها این است که آموزش و پرورش در اولویت دولت نیست در حالی که این بسیار بدیهی است که آموزش و پرورش زیر ساخت اساسی کشور است و به همین دلیل وزیر آموزش و پرورش به جهت گستردگی که وزارتخانه دارد باید اختیار ویژه داشته باشد .

فرج کمیجانی نماینده مجمع فرهنگیان ایران اسلامی:

براساس عملکرد سرپرست وزارت آموزش و پرورش باید گفت که وی خدای طرح و برنامه است و از دولت می خواهیم تا فرصت بدهد تا حسینی بتواند اقدامات مطلوبی را انجام دهد.
چند خواسته فرا آموزشی داریم که شامل تخصیص ردیف استخدامی،اعمال مدرک دوم معلمان در حکم کارگزینی، پیش بینی و تخصیص اعتبارات لازم برای آموزش و پرورش و خارج کردن بودجه ریزی آموزش و پرورش از حالت دو مرحله ای است.

دری نماینده دیگر مجمع فرهنگیان ایران اسلامی:

بر مبنای سند تحول مدرسه یک فضای اجتماعی هدفمندی است که در آن تربیت و تغییر رفتار فاخر انجام می گیرد. انتظار می‌رود فرصت های موثرتری برای بکارگیری زنان شایسته در نظر گرفته شودو البته با سیاست های دوره وزارت بطحایی دفتر امور زنان متاسفانه تغییر ماهیت داده است که امیدواریم دوباره به ساختار ادرای خود بر گردد.

گندمی نماینده انجمن اسلامی معلمان ایران:

باید شایسته سالاری و بکارگیری نخبگان در آموزش و پرورش اتفاق بیفتد و در آموزش و پرورش نخبگان زیادی داریم که برخی هنوز به کار گرفته نشده اند و توصیه می کنیم نگاهی به درون آموزش و پرورش و نیروهای انسانی نخبه داشته باشید.

مصلحی نماینده انجمن اسلامی معلمان ایران :

هر سال بودجه آموزش و پرورش با کسری بسته می شود و امسال می خواهیم که دولت بودجه را بر اساس کارکردسال گذشته تخصیص دهد و فراموش نشود که مرحله دوم طرح رتبه بندی بسیار مهم است چرا که قراراست فاصله را با سایر دستگاه کم کند. اعمال مدرک تحصیلی برای معلمان بسیار اهمیت دارد و دولت باید در باره اعمال مدرک فرهنگیان تصمیم درستی بگیرد.

داوری نماینده سازمان معلمان ایران:

تشکل ها باید رابط بین صف و ستاد باشند و البته در این راستا خیلی موفق نبودیم .آموزش و پرورش محور توسعه همه جانبه و متوازن است و بی ثباتی به آن آسیب می زند از وزیر سابق بابت تلاش هایش در انتخابات شورای عالی و صندوق ذخیره فرهنگیان قدردانی می کنم و خوشبختانه در عملکرد سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم تفکر علمی و برنامه محور ی و جوان گرایی ،وجود دارد.

مصطفایی نماینده دیگر سازمان معلمان ایران:

در حال حاضر با وجود ابهامات و چالش ها انتظارات زیادی ازسرپرست وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که البته نه تنها از شخص سرپرست بلکه از دولت که با گذشت شش سال هنوز در آموزش و پرورش با مشکلات عمده ای برخوردار است