اختصاص ۳ سهمیه به آغاجاری

برگزاری آزمون جذب کمک پرستار دانشکده علوم پزشکی بهبهان

خورنا_بهنام کنارکوهی/ آزمون جذب کمک پرستاری با مشارکت شرکت آوای سلامت و با هدف تامین نیروی مورد نیاز بیمارستانهای تابعه دانشکده علوم پزشکی  راس ساعت ۹ صبح روز  جمعه مورخ ۹۸/۳/۲۴ برگزار شد‌ .

در این آزمون که با حضور ۲۵۸ نفر خانم و ۳۳۳ نفر مرد در دو حوزه جداگانه در مدارس شهید نحوی و پیشگامان شهرستان بهبهان برگزار شد مقرر است ۳ نفر به صورت پیمانکاری و زیر نظر شرکت آوای سلامت در آغاجاری به کارگیری شوند .