فرماندار هفتکل:جشنواره کتابخوانی رضوی یکی از بزرگترین مسابقات کتابخوانی کشور است

سید عابدین طباطبایی در گفتگو با خبرگزاری خورنا اظهار داشت :جشنواره کتابخوانی رضوی یکی از بزرگترین مسابقات کتابخوانی کشور است

نماینده عالی دولت در هعتکل افزود:ایجاد نشاط فرهنگی و گسترش سیره و فرهنگ رضوی می تواند یکی از مهمترین اهداف این جشنواره باشد

وی در پایان ضمن دعوت عموم مردم و تاکید بر ادارات جهت شرکت در این مسابقه معنوی گفت:از مردم شریف شهرستان هفتکل دعوت می نمایم که در این مسابقه بزرگ معنوی که با اهداف شناخت سیره و مبانی زندگی امام رضا ع است شرکت نمایند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.