وضعیت نامطلوب آب شرب شهر مشراگه

خورنا – فرزاد شعبانی

آب شرب شهر مشراگه از توابع شهرستان رامشیر که مدت هاست از کیفیت و طعم نامطلوبی برخوردار است، سبب گلایه مندی ساکنین این شهر شده است.

۰

شهروندان ساکن بخشهای مختلف شهر مشراگه بارها بابت وضعیت اسفناک و آلوده بودن آب از مسئولین شهرستان رامشیر انتقاد کردند ولی تاکنون هیچگونه نتیجه ای از اعتراض و انتقاد خود نسبت به این وضعیت کسب نکرده اند.