کشت برنج بهبهان در هاله ای از ابهام

خورنا | پدرام کسائی:  علی رغم اعلام استاندار خوزستان در خصوص عدم محدودیت کشت در خوزستان، شنیده ها حاکی از این است که کشت برنج فقط در مناطق سیل زده آزاد بوده، و در بهبهان اجازه کشت برنج صادر نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا: با توجه به بارش های خوب سال جاری و آورد خوب آب در حوضه مارون، در حال حاضر یک میلیارد و پنجاه میلیون متر مکعب آب در مخزن سد مارون ذخیره شده است.

در حال حاضر ورودی آب به مخزن سد ۴۰ متر مکعب بر ثانیه است، و هم زمان رهاسازی آب از سد مارون به میزان ۷۰ متر مکعب جهت فعالیت نیروگاه و تولید برق در حال انجام است.

در روزهای اخیر، خبری در برخی خبرگزاری ها در خصوص عدم محدودیت کشت در خوزستان به نقل از استانداران منتشر شد، ولی شنیده ها حاکی از این است که کشت برنج در خوزستان فقط برای نقاط متاثر از سیل آزاد بوده، و در شهرستان بهبهان کشت برنج همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

بر همین اساس شنیده شده که در حوضه مارون، و در مناطق پایین دست بهبهان شامل جولکی، جایزان و سلطان آباد، قرار است کشت برنج در سطح حدود ۴۰۰ هکتار انجام گیرد، و همچنین احتمال کشت برنج در شادگان نیز دور از انتظار نخواهد بود.

حال باید دید پاسخ مسئولان به این ابهامات چیست، و آیا مجوز کشت برنج برای کشاورزان بهبهانی که سال هاست زمین های آنها حق آبه داشته و انواع کشت، بویژه برنج را نیز داشته اند، صادر خواهد شد یا خیر!!