شهردار شهر زهره از سمت خود استعفا داد

عبدالحسین قنواتی شهردار شهر زهره جهت حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا داد.

گفته میشود امیر شکاری با پنج رای اعضای شورای این شهر به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.