ماکنالی رییس اداره صنعت،معدن وتجارت اندیمشک:

توقیف بیش از۲۹۷ تن گندم دراندیمشک

 

هوشنگ ماکنالی زاده از توقیف بیش از ۲۹۷ تن گندم که به صورت غیرقانونی خریداری و دپو شده بودند خبر داد.
هوشنگ ماکنالی رییس اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان اندیمشک در گفت و گو با خبرنگار خورنا، اظهار کرد: ۲۹۷ تن گندم که به صورت غیرقانونی خریداری ودپو شده بود، توقیف شد
او گفت: متخلفین قصد خروج این گندم ها را از استان داشته‌اند، که توسط گشتهای مشترک بازرسان اداره صنعت،معدن وتجارت وبازرسان اداره تعزیرات حکومتی، جهادکشاورزی واماکن نیروی انتظامی شناسایی و توقیف شدند.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت اندیمشک تصریح کرد: در این خصوص ۱۵ پرونده تشکیل و جهت صدوراحکام مناسب به اداره تعزیرات ارسال شد.
هوشنگ ماکنالی زاده با اشاره به نظارت دقیق بر خرید و فروش گندم در شهرستان، افزود: بازرسی از محلهای خرید گندم همچنان ادامه دارد وباخریداران وصادرکنندگان غیرقانونی گندم برخورد خواهد شد.
او گفت: ازمردم شریف اندیمشک درخواست می شود گزارشات خود ازمحلها وانبارهای غیرقانونی گندم رابه ستادخبری ۱۲۴ این اداره گزارش نمایند.