ابقای حاجی زاده در هیات ورزشی بیماران خاص خوزستان

کیامرث حاجی زاده برای یک دوره دیگر بعنوان رییس هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضای استان خوزستان انتخاب گردید .

به گزارش خورنا ، مجمع انتخاب رییس هیات بیماران خاص و پیوند اعضا استان امروز با حضور خانم فرهادی‌ زاده سرپرست فدراسیون در اهواز برگزار شد.

در پایان این رای گیری کیامرث حاجی‌زاده از ۱۶ رای مأخوذه با کسب همه آرا برای چهار سال دیگر نیز سکان‌دار این هیات شد.