عبدعلی ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی شد

عبدعلی ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی شد .

به گزارش خورنا دکتر عبدعلی ناصری عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و دارای دکترای تخصصی آبیاری و زهکشی و متولد خرمشهر است و در دو دهه گذشته در مسئولیت های مختلفی در شرکت توسعه نیشکر از جمله در معاونت آب و خاک موسسه تحقیقات نیشکر در سال ۷۸ و همچنین مشاورت این موسسه و سمت های متعدد دیگری مشغول فعالیت بوده است.

مشاور موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر، عضو هیات مدیره کشت و صنعت سلمان فارسی، مشاور اجرایی معاونت بهره برداری کشاورزی توسعه نیشکر، مجری طرح های پژوهشی کاربردی مختلف جهت حل مسائل و مشکلات بهره برداری اراضی تحت کشت نیشکر، عضو کمیته کارشناسی کنترل کیفی آب رودخانه کارون استانداری خوزستان، نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در استانداری، عضویت در هیئت ممیزه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، عضو موسس جمعیت علمی فناوران نیشکر ایران زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس هیات مدیره جمعیت علمی فناوران نیشکر ایران،  مشاور موسسه جهاد نصر، همکاری و مشاوره در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی از جمله سوابق اجرایی و فعالیت مدیرعامل جدید شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است.

عبدعلی ناصری دارای مدرک دکترای آبیاری و زهکشی از دانشگاه ساوتمپتون انگلستان است. و سوابق علمی همچون راهنمایی و مشاوره بیش از سی پایانامه دکتری و ۷۰ پایان نامه کارشناسی ارشد و چاپ بیش از ۱۱۰ مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی و چاپ ۱۲۰ مقاله فارسی و انگلیسی در مجلات علمی و پژوهشی و Isi داخلی و خارجی، و ترجمه و ویراستاری کتاب در حوزه تخصصی را در کارنامه دارد.

وی همچنین سوابق اجرایی همچون معاون دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان بمدت سه سال، پژوهشگر نمونه استان همدان در سال ۷۹ و پژوهشگر نمونه سال ۸۹ دانشگاه شهید چمران اهواز، عضو کمیسیون تخصصی شورای انتشارات دانشگاه شهید چمران، عضو هیات اجرایی کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی خوزستان، دبیر چهارمین و پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و مدیریت گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران بخشی از مسئولیت های دانشگاهی وی است.