حضور پرشور و حماسی مردم شهیدپرور هفتکل در راهپیمایی روز جهانی قدس

حضور پرشور مردم شهرستان هفتکل در راهپیمایی روز قدس ،علارغم تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مردم