مفقودی نوجوان ۱۷ ساله در بخش رغیوه هفتکل

طبق اعلام منابع خبری از صبح امروز نوجوان ۱۷ ساله ساکن بخش رغیوه هفتکل مفقود و عملیات جستجوی وی از ساعت اولیه توسط نیروی انتظامی ،امنیتی و امدادی در حال انجام است