حجازی: حق بدی آب و هوای کارکنان خوزستان در پایتخت نادیده گرفته شد

خورنا: استاندار خوزستان گفت: متاسفانه در تهران به جای اینکه حق استانهای محروم داده شود، حق بدی آب و هوای خوزستان نادیده گرفته شد و به کارکنان این استان تعلق نگرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شامگاه چهارشنبه در دیدار با معاون حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران شورای هماهنگی این وزارتخانه در استان افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مهمترین و جامع ترین وزارتخانه هایی است که از تولد تا مرگ با قشرهای مختلف مردم سر و کار دارد. البته می توان به وزارتخانه هایی مانند نفت و نیرو نیز اشاره کرد اما آنها مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در متحول کردن استان و ایجاد اشتغال و رفاه جامعه و نیز در حل مشکل ها و معضل های استان نقش کلیدی و مهمی ندارند. شاید جهاد کشاورزی بخشی از جامعه را در بر گیرد یا صنعت چند درصدی را به خود اختصاص دهد اما خانواده وزارت تعاون با عموم مردم سر و کار دارند.
وی تصریح کرد: زمانی همه می گفتند؛ شهرداری ها با عموم مردم در ارتباط هستند اما پس از ادغام، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شهرداری ها پیشی گرفته است زیرا با افراد سالم، بیمار، معلول و دارا و ندار و کودک و جوان و پیر سر و کار دارد.

حجازی به جایگاه استان در بخش بیمه اشاره کرد و گفت: از نظر افراد تحت پوشش در کشور سوم و از لحاظ خدمات بیمه ای دوم هستیم.

استاندار خوزستان با بیان این نکته که خوزستان از هر لحاظ مهم و حساس است، اظهار کرد: انتظار داریم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان خوزستان سفر کند یا اینکه در نشستی در پایتخت همراه با نمایندگان استان برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه حال مردم و نیز اشتغال کارجویان تصمیمهایی اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شود زیرا بدنه جامعه در اختیار وزارتخانه تعاون، کار و رفاه است.

وی در ادامه با اشاره به هشت سال دفاع مقدس گفت: شانه های خوزستان هنوز به طور کامل از زیر بار جنگ تحمیلی بیرون نرفته است. هنوز زخمهای جنگ بر پیکر استان دیده می شود و به زمان نیاز دارد. البته بازسازی اقتصادی به این سادگی ها نیست. با اینکه سرمایه گذاری ها و پروژه های زیادی در استان انجام شده است اما آن طوری که باید و شاید نتوانسته در وضعیت معیشتی مردم تاثیر مستقیم بگذارد.

حجازی ادامه داد: از سوی دیگر مردم نمی توانند سرمایه گذاری ها و کارهای انجام شده را با همدیگر جمع کنند زیرا در کوچه پس کوچه ها و مناطق حاشیه ای کمبود امکانات پرسشهایی برای آنها ایجاد می کند که خوزستان با این همه پول و ثروتی که در دل خود دارد و به دست می آورد و کارهایی که در آن صورت می گیرد چرا همپای دیگر استانها پیشرفت نکرده و عقب مانده است.

وی افزود: این در حالی است که بهترین درآمدهای کشور را ما داریم اما مردم از پائین ترین وضعیت معیشتی برخوردارند و فاصله طبقاتی هم نسبت به کشور بسیار است. بیشترین سپرده گذاری ها در بانکهای استان صورت می گیرد اما جزو استانهای متوسط به پائین هستیم. کارهای اصلی پیمانکاری دست خوزستانی ها نیست زیرا رتبه یک نداریم. در حقیقت پول در داخل استان گردش پیدا می کند اما بر می گردد.

وی در پاسخ به پرسش معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت تعاون، کار و رفاه مبنی بر در نظر گرفتن امتیازهای ویژه برای نیروهای شاغل در دستگاه ها به منظور تشویق به ماندن در استان و کاهش بار مهاجرت از استان گفت: با اینکه تلاش زیادی برای گرفتن حق مرزی و بدی آب و هوا انجام شد اما در پایتخت به جای ایجاد راهکار برای قشرهای دیگر، حق و حقوق خوزستانی ها و دیگر استانهای محروم را نادیده گرفتند و مسکوت گذاشتند. ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم زیرا بدی آب و هوا روی زندگی مردم تاثیر سوء گذاشته و موجب افزایش هزینه های آنان شده است.

استاندار خوزستان همچنین از ۱۲ هزار و ۶۰۰ پست خالی در دستگاه های دولتی و پیگیری برای انجام امور سه هزار نیروی آماده به کار و قبول شده در آزمون خبر داد.

وی با اشاره به تلاش مدیران استان در انجام امور گفت: مدیران ما در انجام کار تلاش می کنند اما باید پیگیر مطالبات مردم و گرفتن حق و حقوق استان باشند و در این راه سماجت کنند. خوشبختانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری ها و حمایتهای لازم را انجام داده اند اما انتظار داریم که توجه بیشتری به استان داشته باشند زیرا انجام کار بیشتر در توان این وزارتخانه هست.

حجازی در ادامه لزوم انسجام و وحدت بیشتر مدیران دستگاه های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه در استان را یادآور و خواستار حمایت از دستگاه های استانی و کمک های ویژه به قشرهای آسیب دیده شد.

حجازی افزود: در شهرها و روستاهای استان به ویژه در مناطق جنگ زده بسیاری از مردم هستی و نیستی خود را از دست داده اند اما ما برای آنان چه کرده ایم؟ هر کاری که دولتهای ما برای مردم این دیار انجام داده اند معادل نیمی از استانهای دیگر بوده است.

وی تاکید کرد: این وزارتخانه در زمینه های مختلف از اشتغال گرفته تا توانمندسازی مردم و خدمات تامین اجتماعی و… در استان فعال تر عمل کند. خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند عقب ماندگی ها را در زمینه های مختلف و با تخصیص تسهیلات ویژه جبران کند.

استاندار خوزستان همچنین خواستار حمایتهای وزارت خانه از دستگاه های زیرمجموعه خود در استان به ویژه انجام مصوبه های سفر ریاست جمهوری شد.

در ابتدای این نشست معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی هدف از سفر به استان خوزستان را بررسی نشستهای شورای هماهنگی مدیران تابع وزارت متبوع و تشکیل مستمر و تقویت این نشستها و اجرای به موقع مصوبه های آن و نیز ارزیابی عملکرد دستگاه های تابع وزارت در استان برشمرد.