طنز/آقا شما راضی هستین؟؟

??بوق بوق..

-آقا شما از قیمت و خدمات پس از فروش پراید راضی هستین؟
+پراید؟؟? خدمات پس از فروش؟???پراید پراید??

-آقا شما چی؟ از ثبات بازار رضایت دارین؟
+ثُباااااوت؟؟? عااااااالی??

-آقا پسر شما چی؟ درس و مدرسه خوبه؟
+کیفیت آموزشی بیییست? همش هم رایگان و بدون فشار مدیرا واسه کمک به مدرسه??

-خانم شما چطور؟ از وضعیت اجتماعی بانوان تو جامعه رضایت دارید؟
+آره. خصوصا وقتی میریم ورزشگاه???

+یه نفر دیگه… آقا شما! وضعیت اقتصادی رو چطور می بینید؟
-تووووپ… بانک‌ها همه بدون ربا؛ روابط تجاری بین الملل بیست؛ هزینه‌کَردها هم از شیشه عینک شما شفاف‌تر???

+خب خدا رو شکر همه چهره‌ها خندون… آقا حرکت کن. راستی اینجا کجا بود؟
-صف شکر بود قربان!

+خیلی خب… فردا میریم صف پیاز؛ واسه یه نظرسنجی دیگه?

پی نوشت:
روحانی: من هر روز در ماشین از چهره های مردم نظرسنجی می کنم!