دادگستری در انتظار تکمیل گزارش بازرسی بدهی‌های شهرداری بندر امام خمینی(ره) است

رئیس دادگستری بندرامام خمینی(ره) گفت: دادگستری به دلیل این‌که گزارش ارسالی از سوی بازرسی استان درباره بدهی‌های شهرداری بندر امام خمینی(ره) کامل نیست در حال حاضر منتظر تکمیل گزارش‌ها برای تصمیم‌گیری و تشکیل دادگاه است.

خورنا|هدایت اله ترحم : اسد هلالی زاده رئیس دادگستری بندرامام خمینی(ره) صبح امروز درباره پرونده بدهی‌های شهرداری بندرامام خمینی(ره)، اظهار داشت: هم‌اکنون هیچ پرونده‌ای در خصوص شهرداری بندرامام خمینی(ره) در دادگاه وجود ندارد بلکه بازرسی استان خوزستان شکایتی از شهردار قبلی بندرامام خمینی(ره) انجام داده است و تاکنون یک گزارش از سوی بازرسی به دادگستری بندرامام خمینی(ره) ارسال شد.

وی افزود: دادگستری به دلیل این‌که گزارش ارسالی از سوی بازرسی کامل نیست در حال حاضر منتظر تکمیل گزارش‌ها برای تصمیم‌گیری و تشکیل دادگاه است.

رئیس دادگستری بندرامام خمینی(ره) عنوان کرد: بررسی شکایت از شهرداری یک پروسه طولانی و بسیار دقیق است زیرا باید امور مالی تمام دوره‌های شهرداری بررسی شود.

وی گفت: تمام اعتبارات ورودی به شهرداری و مخارج انجام شده در سطح شهر و حقوق‌های پرداختی باید به‌طور کامل کارشناسی شوند و سپس تصمیم‌گیری شود.

هلالی زاده گفت: درصورتی‌که پس از شکایت هیچ‌گونه سند و مدرکی وجود نداشته باشد به جرم تهمت تحت پیگرد قرار گرفته می‌شود.|فارس