عدم حضور آمبولانس در اماکن ورزشی قصه ای که گویا پایانی ندارد

عدم حضور آمبولانس در سالن محل برگزاری مسابقات قهرمانی فوتسال گرامیداشت ماه مبارک رمضان در هندیجان / مسئولین شبکه بهداشت و درمان سلامتی جان بازیکنان و تماشاگران در اولویت کاری خود قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری خورنا دوازدهمین شب از برگزاری مسابقات قهرمانی فوتسال جام رمضان دست خوش اتفاقات حاشیه ای زیادی بود از درگیری بین بازیکنان تا هجوم تماشاگران به داخل زمین مسابقه که منجر شد قاضی میدان چندین بار بازی را متوقف کند .

در این بین عدم حضور آمبولانس در سالن مسابقه از نکات تاسف باری است که خبرگزاری خورنا بارها این مسئله را گوش زده کرده ولی متاسفانه دکتر صفایی رئیس شبکه بهداشت و درمان ضمن عدم ارائه توضیحات جهت استقرار آمبولانس در سالن محل برگزاری مسابقات قهرمانی فوتسال، خبرهای ارسالی خبرگزاری خورنا را بی ارزش عنوان کرده است.

برگزاری جلسات متوالی در فرمانداری با حضور علی بویری سرپرست فرمانداری، محسنی سرپرست اداره ورزش و جوانان و صفایی مدیر شبکه بهداشت و درمان هم تاکنون باعث نشده مسئولین شبکه بهداشت و درمان قانع شوند که حادثه هیچوقت خبر نمیکند و هر لحظه امکان آن وجود دارد اتفاقی جبران ناپذیر برای تماشاگر و یا بازیکنی در حین برگزاری مسابقه بوجود بیاید .

چند روز پیش جلسه ای در محل دفتر علی بویری سرپرست فرمانداری شهرستان هندیجان برگزار گردید که طی آن با توافقات صورت گرفته مقرر گردید شبکه بهداشت و درمان و نیروی انتظامی جهت حفظ جان مردم و برقراری نظم و امنیت در سالن بصیرت هندیجان جنوبی با اداره ورزش و جوانان همکاری های لازمه را انجام دهند.

در این بین نیروی انتظامی به عهد خود پایبند بود و چند شب متوالی نیروی های خود را در سالن مسابقات مستقر مینماید ولی متاسفانه مسئولین شبکه بهداشت و درمان ضمن عدم استقرار آمبولانس بی اهمیتی خود را نسبت به سلامتی جان بازیکنان و علاقمندان زیادی که جهت تماشای مسابقات به سالن می آیند رسما نشان دادند.

با توجه به نزدیک شدن به شب های پایانی مسابقات و اوج هیجان در بین مربیان، بازیکنان و تماشاگرانی که سرمایه اصلی ورزش شهرستان هستند انتظار می رود مسئولین ارشد شهرستان هندیجان که در راس آنها بویری جوان حضور دارد تدبیری بی اندیشند و دکتر صفایی رئیس شبکه بهداشت و درمان را قانع کنند که حفاظت از جان جوانان ورزشکار و علاقمندان به تماشای مسابقات قهرمانی فوتسال جام رمضان را در اولویت کاری خود قرار دهد.

شایان ذکر است پیش از آنکه صفایی سکان هدایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان را بر عهده بگیرد روسای گذشته همچون دکتر حاتم زاده و دکتر محمدیان و قبل از آنها نیز همکاری های خوبی را با جامع ورزش هندیجان داشته اند .