بنادر خوزستان؛ جولانگاه غیربومی‌ها

اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان به خبرنگاران بومی اعتقادی ندارد/ بومی‌گریزی استراتژی اصلی «حراست‌روابط عمومی» بندر

بعد از انتصاب مدیرکل بومی بنادر و دریانوردی خوزستان، انتظار می‌رفت دیدگاه‌های موجود در مورد بی‌اعتمادی به مقوله بومی‌گرایی از این اداره رخت بر ببندد، اما در عمل عکس این موضوع اتفاق افتاد.

به گزارش خبرگزاری خورنا از بندر ماهشهر، پس از انتصاب «عادل دریس» به عنوان مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان انتظار می‌رفت توجه به ظرفیت‌های بومی در دستور کار قرار گرفته و دیدگاه‌ بومی‌گریزی در این اداره کل جای خود را به بومی‌گرایی بدهد.

اما در عمل اینچنین نشد و عکس این اتفاق رقم خورد، به طوری که بومی‌گریزی به استراتژی اصلی این اداره کل مهم و عریض و طویل تبدیل شده است.

مصداق بارز این موضوع، بی‌توجهی این اداره کل و «حراست‌روابط عمومی» آن به خبرنگاران بومی و استفاده و دعوت از خبرنگاران پایتخت‌نشین و مرکزنشین برای پوشش اخبار و نشست‌های خبری این اداره کل است.

به طوریکه این اداره کل به محل آمد و شد و جولانگاهی برای خبرنگاران مرکزنشین‌ تبدیل شده و اصحاب رسانه این شهرستان در این میان هیچ محلی از اعراب ندارند.

این در حالی است که شهرستان بندر ماهشهر از حیث وجود خبرنگاران خبره و کارآمد نه تنها هیچ کمبودی ندارد، بلکه در تعدد رسانه و فعال رسانه‌ای نیز بعد از کلانشهرهایی همچون اهواز و آبادان سرآمد استان است.

اما به نظر می‌رسد به کارگیری نیروی غیر مرتبط در روابط عمومی این اداره کل که پیش از انتصاب در این پست در حراست مشغول به کار بوده نقش بسزایی در این نوع نگاه و رویکرد را دارد.

این در حالی است که روابط عمومی هر دستگاه و ارگان به عنوان پیشانی آن ساختار به شمار رفته و باید افرادی آشنا با کارکرد رسانه و شناخت کامل از این مسئولیت زمام این پست را برعهده داشته باشد.

در نهایت اینکه لازم است مدیریت ارشد این اداره کل با تغییر رویکرد موجود و همچنین به کارگیری فردی مناسب و کاربلد در مسئولیت روابط عمومی، به این بومی‌گریزی‌ها پایان دهد.