رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خبر داد:

نیاز ۱۱۰۰ میلیارد تومانی اراضی سیل زده خوزستان برای کشت تابستانه

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عنوان کرد: به منظور آماده سازی اراضی سیل زده خوزستان برای کشت تابستانه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی نیاز است.

احمدرضارستمی: به گزارش خورنا در جلسه قرارگاه استانی ستاد بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان که با حضور معاون عمرانی وزارت کشور در استانداری خوزستان برگزار شد کیخسرو چنگلوایی گفت: برای احیای مزارع آسیب دیده استان در اثر سیلاب اخیر و آماده سازی آنها برای کشت تابستانه، ما ابتدا باید آب حاصل از سیلاب را از این مزارع خارج کرده و سپس در گام بعدی به ترمیم، مرمت، بازسازی و اصلاح این مزارع بپردازیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عنوان کرد: به منظور آماده سازی اراضی سیل زده خوزستان برای کشت تابستانه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی نیاز است.

وی در پایان مساحت این اراضی را ۱۹۵ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از آنجایی که نه تنها بسیاری از خطوط انتقال آب، کانالهای آبیاری، شبکه‌های زهکشی و همچنین ایستگاههای پمپاژ این اراضی در کنار شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی آنها دچار خسارتهای فراوان شده‌اند لذا انتظار است با توجه به نزدیکی زمان کشت تابستانه هرچه سریعتر اعتبارات مورد نیاز ترمیم و اصلاح این اراضی تخصیص داده شود.