تغییر سرپرست اداره ثبت و احوال شهرستان هندیجان

 به گزارش خبرگزاری خورنا آیین تکریم و معارفه سرپرست جدید اداره ثبت احوال هندیجان پیش از ظهر امروز به ریاست علی  بویری سرپرست فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور آقایی معاون حقوقی و سجلدی و  محمدزاده مسئول حراست  ثبت احوال استان خوزستان برگزار گردید از زحمات ابراهیم حدادی تقدیر و در ادامه قادر احمدیار به عنوان  سرپرست جدید اداره ثبت احوال شهرستان هندیجان معرفی شد.

شایان ذکر است ابراهیم حدادی مهر ماه سال گذشته بجای شکری زاده به عنوان سرپرست اداره ثبت و احوال هندیجان معرفی شده بود.