یادداشت/

سرمایه‌گذاری با پیش‌بینی‌های اقتصادی کم‌دقت

فریدون امیدی، عضو هیات علمی دانشگاه برای خورنا نوشت: یکی از وظایف سیاستگذاران در شرایط غیر قابل پیش بینی اقتصاد کمک به مردم‌ برای ساده‌سازی تصمیم‌ها برای کسب و کارهای آنان است که برای تحقق این مهم می‌توان با وضع قوانین و مقررات مناسب تا برگشت اقتصاد به شرایط عادی راهنمای مردم برای مدیریت کسب و کارهایشان بود.

خبرگزاری خورنا| فریدون امیدی: هرگاه، اقتصاد در شرایط ابهام قرار گیرد، بازار غیر قابل پیش‌بینی خواهد شد و به جای اینکه بازار تابع منطق اقتصادی باشد تابع تصمیمات سیاسی است و پیش‌بینی‌های اقتصادی دقت لازم را ندارند.

در شرایط مبهم اقتصادی، سرمایه‌هایی که موقتا از تعادل قیمتی خارج می‌شود، عموما نوسان قیمتی آنها ناشی از دخالت‌های دولت در بازار است، مانند ارز و طلا که که تغییر قیمت آنها تناسبی با سایر متغیرهای اقتصادی، مثل نقدینگی، رشد اقتصادی، و تورم ندارد. برای همین است که معامله ارز یا طلا، پر سود می‌شود.

در شرایطی که پیش‌بینی های اقتصادی کم دقت و واکنش بازار به تصمیمات سیاسی بیشتر شده است، سپرده‌گذاران برای حفظ سرمایه، باید سپرده خود را با نیت حفظ سرمایه انجام دهند و با سودی کمتر از سودهای مرسوم راضی شوند و ریسک سرمایه‌گذاری را در این شرایط کاهش دهند.

این تصمیم به این دلیل است که بازار غیرقابل پیش‌بینی و نامشخص است و تا برگشت اوضاع اقتصادی به شرایط عادی مناسب‌ترین شیوه پس‌انداز کردن است.