استان رو سیل بزنه، شریعتی نزنه...

طنز/خدایا! ما میخوایم چیزی نگیم، خودش نمیزاره…!

?میگن یه نفر پرده کعبه رو محکم گرفته بود و قسم میخورد که دیگه مش قنبر رو مسخره نکنه؛ همون لحظه مش قنبر زد رو شونه‌ش و گفت: ببخشید حاجی قبله کدوم طرفه؟! طرف هم رو به آسمون کرد و گفت: خدایا! ببین… من میخوام مسخره اش نکنم، خودش نمیزاره!

?حالا حکایت شریعتی استان ما هم همین شده! هرچی ما می خوایم چیزی نگیم و حرفی نزنیم ظاهراً خودش نمیخواد و هر از چند گاهی یه حرفی میزنه که مرده‌ی توی قبر رو هم می خندونه! مثلا همین دیروز پریروزا بود که گفت: صلیب سرخ جهانی هم به رسیدگی زیاد ما به سیل زده ها اعتراض کرده!

?البته من نمیگم که ایشون خدای نکرده دروغ گفته؛ فقط به نظر من درس کنایه و طعنه رو تو اون ۳ واحد ادبیات عمومی دوره کارشناسی غایب بوده یا خوب متوجه نشده!

?مثلا بازرس صلیب سرخ بعد از دیدن اوضاع بامدژ و هوفل و کوت سیدصالح و الهایی رو دیده بعد رفته پسش استاتدار گفته که آقا چه خبرتونه؟ چهههه خبرتونه؟ این همه امکانات رفاهی و خدماتی دادید به سیل زده ها؟! هرچی سیل بند و گونی خاک و بیل کلنگ لازم بوده رو خودتون انجام دادید که… این چه کاریه آخه مرد حسابی؟! لااقل میزاشتی مردم روستاها هم یه سر گونی رو میگرفتن با شما… همه بیکار نشسته بودن یه گوشه، به نیروهای شما هی دستور میدادن و غر میزدن! کلی آدم هم از اینوَر و اونور اومده بودن واسه کمک، الان هیچ کم و کاستی نیست و دارن دست خالی برمیگردن! آقا اصلا اینا هیچ! ما اینجا بوقیم؟! از اون سر دنیا بلند شدیم اومدیم که اینجا هیچ کاری به ما نرسه؟! همه کارا رو انداختی رو دوش خودت که چی مرد مومن؟ اسکان رو دیگه چی میگی آقای شریعتی؟ همه مردم رو بردی تو هتل مستقر کردی که چی بشه؟ ما این همه چادر بار زدیم، الان باید همشو برگردونیم! ما فقط کرایه آوردنشون دادیم؛ الان پول برگشتشم افتاد گردن ما… نه غلام؟!
اصلا کیه که برگرده؟ نصف نیروهامون این خدمات جنابعالی رو دیدن، حاضر نیست برگردن! نشسته‌ن لبه سیل بند و میگن ما هم سیل زده‌ایم و میخوایم زیر پوشش خدمات شریعتی بریم! این بود رسمش؟!

?جناب شریعتی هم همنجور لُپاش گل مینداخته و گفته: اختیار دارید جناب؛ بالاخره این وظیفه ما بوده! اون بچه‌هاتونم خودم باشون صحبت میکنم پاشن برن سر خونه زندگیشون! بهرحال ما خادم این مردمیم دیگه! حالا در اون حدی که فرمودید نیست ولی خودتون هم شاهد بودید ما بهترین مدیریت سیلاب رو در سطح جهانی داشتیم?

?طرف هم ‘سبحانک یا احمدی نژاد’ گویان خودِشِ تو گِلای سیلاب پِلِکونده و شریعتی هم گفته: دیدین زورش اومد از مدیریت ما؟!