فرماندار شادگان به دلیل عدم مهار آب گرفتگی از مردم عذرخواهی کرد

خورنا: سعید فیوضی فرماندار شادگان در صحبت های روز پنج شنبه خود در رادیو موج مثبت از مردم ولایتمدار شهرستان شادگان بدلیل عدم مهار آبگرفتگی در خیابان ها و روستاها و مخصوصا نهرها عذر خواهی کرد.

به گزارش خورنا، فرماندارد شادگان خاطرنشان کرد: علی رغم فعالیت های صورت گرفته از طرف مسئولین شهرستان برای مهار آبگرفتگی و طغیان ها ، در چند روز گذشته شاهد آبگرفتگی خیابان ها بودیم که موجب ناراحتی شهروندان شد .

سعید فیوضی در آخر صحبت های خود بار دیگر از شهروندان شادگانی پوزش خواست و افزود در هر شرایطی حق با مردم است و امیدواریم در آینده با چنین مشکلی مواجه نشویم و مسئولین ومردم با تعامل و همکاری با یکدیگر بتوانند موجب پیشرفت شهرستان شادگان شوند .