جوابیه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به خبر مسمومیت غذایی دانشجویان

مسمومیت غذایی یا حساسیت غذایی!؟‌ مسئله این است

عباس مدحجی: دیروز خبری مبنی بر مسمومیت غذایی تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در “خورنا” منتشر شده بود که امروز این دانشگاه با ارسال توضیح زیر ، رسما بدان واکنش نشان داد:

{“پس از انتشار خبر مسمومیت غذایی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در فضای مجازی مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ باطلاع می رساند این خبر هیچگونه صحتی ندارد. معاون دانشجویی دانشگاه گفت: پس از انتشار خبر مسمومیت غذایی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در فضای مجازی هیچگونه صحتی ندارد با توجه به اینکه مسمومیت غذایی به شرایطی گفته می شود که درصدی از افراد استفاده کننده از آن غذا دچار مشکل شده و پزشک مسمومیت افراد را ناشی از استفاده آن مواد غذایی را تشخیص داده باشد. که پس از بررسی بعمل آمده توسط شورای صنفی دانشجویان و حوزه معاونت دانشجویی مشخص شد که چند مورد حساسیت غذایی در بین دانشجویان دیده شده و هیچگونه مسمومیت غذایی مشاهده نگریده و صرفاً موارد مشاهده شده ناشی از تغییر وعده غذایی بوده است.”}

 

پیش از این در خبر خورنا آمده بود حاکی تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر برای چندمین بار طی هفته پس از صرف افطاری دانشگاه دچار مسمویت شدند و شورای صنفی داشجویان این دانشگاه اعلام کرده بود بعلت گزارش هایی مبنی بر مسمومیت غذایی دانشجویان برای جلوگیری از تکرار مشکل غذاهای منجمد تا پایان ماه مبارک رمضان از وعده های غذایی حذف خواهند شد.

مسول اداره تغذیه دانشگاه نیز در این باره گفت: آمار روزانه ما ۵٠٠نفر است که از ۵٠٠نفر شاید ۴یا۵نفر بعلت بی احتیاطی خودشان دچار مشکل شده باشند و نمیتوان گفت که کل دانشجویان مسموم شده اند. در ضمن ما روزانه مسول بهداشت و ناظر تغذیه داریم که بر تغدیه دانشجویان نظارت مستقیم دارند.

همچنین رسانه ی قدس آنلاین در گزارش امروز خود آورده است: یکی از دانشجویان این دانشگاه در گفتگو با خبرنگار قدس می گوید: این مسئله مربوط به غذاهای یخ زده  و منجمد چون ناگت و …است دانشگاه اکثر مواقع شام غذاهای منجمد در سلف ارایه می دهد. او ادامه می دهد: در کانال دانشگاه نیز عنوان کرده اند به دلیل مشکل به وجود آمده برای دانشجویان دانشگاه تصمیم گرفته از هفته آتی تمام غذاها پخت دانشگاه باشد و غذاهای آماده را از لیست سلف دانشگاه درآورده اند.

حال باید دید با بررسی توضیح رسمی دانشگاه و تکذیب خبر و توضیحات دانشجویان هدف و گزارش رسانه ها ، دستگاهای نظارتی چه تمهیدی برای میزان صحت و سقم این موضوع خواهند اندیشید.