رییس اداره محیط زیست اندیمشک

دو صیاد متخلف ماهی در کرخه دستگیر شد

 رییس اداره محیط زیست اندیمشک با بیان اینکه در فصل ممنوعیت صید قرار داریم، گفت: دو صیاد متخلف ماهی در رودخانه کرخه دستگیر شدند.
سعید عیدی گماری رییس اداره محیط زیست اندیمشک، در گفت‌وگو با خبرنگار خورنا، اظهار کرد: هم زمان با زاد آوری و تخم ریزی ماهی و آبزیان، فصل ممنوعه صید این گونه ها، با هدف حفظ منابع در رودخانه‌های شهرستان اعلام می شود.
او گفت: دو فرد متخلف در فصل ممنوعه صید اقدام به صید ماهی از بستر دریاچه کرخه کرده که با توجه به گشت‌های محیط‌بانی در محدوده دستگیر شدند.
رییس اداره محیط زیست اندیمشک بیان کرد: این افراد در هین  ارتکاب جرم توسط گشت های محیط بانی بازداشت شده و ماهی‌ها به همراه تور و سایر ادوات ماهی‌گیری ظبط گردید است.
 عیدی گماری تصریح کرد: هر گونه صید ماهی با قلاب، تورماهیگیری و سایر ادوات ماهیگیری در فصول ممنوعه صید ماهی تخلف بوده و با توجه به اهمیت زادآوری برای حفظ منابع  در کشور از شهروندان رعایت این موضوع و عدم صید و صیادی را خواستاریم.