گزارش تصویری/وضعیت نامناسب ورزشگاه نفت رامشیر

گزارش تصویری/ وضعیت نامناسب ورزشگاه نفت شهرستان رامشیر و عدم حمایت اداره ورزش و جوانان استان از ورزشگاه های رامشیر