افطاری با طعم مسمومیت

عباس مدحجی: تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از مسمومیت غذایی خود و همکلاسان خود خبر دادند.

خبرها حاکی از آن است که تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر برای چندمین بار طی هفته پس از صرف افطاری دانشگاه دچار مسمویت شدند.

گرچه تا این لحظه هیچ واکنشی از سوی رئیس دانشگاه یا معاونت دانشجویی گزارش نشده اما شورای صنفی داشجویان این دانشگاه اعلام کرد بعلت گزارش هایی مبنی بر مسمومیت غذایی دانشجویان برای جلوگیری از تکرار مشکل غذاهای منجمد تا پایان ماه مبارک رمضان از وعده های غذایی حذف خواهند شد.

گویا ماه مبارک رمضان و فصل امتحانات زمان مناسبی برای آزمایش تاب آوری دانشجویان در شرایط سخت است و این مهم بطور جد در دانشگاه درحال پیگیری ست.

 

 

 

 

 

 

 

ب.

 

 

 

برخی واکنشهای دانشجویان در فضای مجازی به این اتفاق را مرور کنید‌:

پیمانکار گفته سالم بوده در جواب اینایی ک مسموم شدن گفته حتما خودشون کباب لقمه ها رو بیرون گذاشتن خراب شده. درصورتی که اقا افتضاح بودن.

خدا شاهده شبی ک این رفیق ما داشت می پخت که بخوره تو اتاق ما به شدت بوی گند میومد.

منکه نخوردم ولی اون که خورد صبح به من گفت که نخور معدم بهم ریخته. تازه ما اینجا از مسمومیت بقیه اصلا خبر نداشتیم

چند روز بعدش که میشه دیروز وعده افطاری خورشت سبزی بوده که یه تعدادی باز اینجوری معدشون بهم ریخته.

آبی که برای آشپزی و دم کردن برنج استفاده میکنن تصفیه شده نیست