تشکیل ۹۲ پرونده در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در بهبهان

خورنا | پدرام کسائی:  هشدار رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان درخصوص ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی/ تاکنون ۹۲ پرونده در محاکم قضایی تشکیل و ۲۶ حکم قلع و قمع صادر و ۳ حکم اجرا شده است.

شهروندان قبل از هر گونه خرید، فروش و نقل و انتقال قطعات کشاورزی، با کارشناسان جهاد کشاورزی مشاوره نمایند.

به گزارش خبرگزاری خورنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری بهبهان، جلسه شورای کشاورزی بهبهان صبح امروز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت به ریاست محمد حری فرماندار شهرستان برگزار شد.

کامبیز محسنی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان در این جلسه گفت:

براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، هر گونه ساخت وساز یا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، منوط به صدور مجوز از ناحیه کمیسیون تبصره ۱ماده ۱مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان، و یا با موافقت ریاست سازمان قابل اقدام خواهدبود، که متاسفانه تعدادی از افراد آگاهانه یا نا آگاهانه با هدف سودجویی و مال اندوزی، و علی رغم مشکلات ناشی از نقل وانتقال مشاعی اراضی کشاورزی، اقدام به قطعه بندی اراضی کشاورزی نموده، که این موضوع زمینه ساز انواع تغییر کاربری های غیر مجاز، بویژه احداث ویلا باغ و تفرجگاه های شخصی شده است.

با وجود صراحت ماده ۸ قانون ذکر شده، بعضی از دستگاه های خدمات رسان بر خلاف موازین قانونی، اقدام به واگذاری انشعابات آب و برق و……به ساخت و سازهای غیر مجاز می نمایند، که براساس وظایف ذاتی سازمان جهاد کشاورزی و با توجه به این که امنیت غذایی و تامین منابع غذایی مورد نیاز آحاد کشور به عهده تولیدکنندگان بخش کشاورزی بوده، و هم چنین جهت حمایت از تولید و جلوگیری از ایجاد موانع خلل پذیر، جهاد کشاورزی موظف به شکایت و تشکیل پرونده قضایی، و پیگیری تا صدور حکم نهایی (مجاز به قلع وقمع وجزایر نقدی ) است.

از سال ۹۵ تاکنون تعداد ۹۲ پرونده به محاکم دادگستری ارسال شده، که تعداد ۴۲ مورد آن در حال رسیدگی در دادگستری، و تعداد ۲۳ مورد از پرونده ها به کمسیسون ماده ۹۹ ارسال شده است.

تعداد احکام برائت صادر شده ۲۴ مورد، تعداد احکام قلع و قمع صادر شده ۲۶ مورد، و تعداد ۳ مورد نیز در سال ۹۷ احکام قلع و قمع به اجرا در آمده است.

از همه شهروندان عزیز می خواهم قبل از هر گونه خرید وفروش و نقل و انتقال قطعات کشاورزی با کارشناسان جهاد کشاورزی مشاوره نمایند، و آگاهی داشته باشند، که احداث باغات در اراضی منوط به رعایت وجود اسناد زراعی آبی، تامین آب مطمئن و داشتن مجوزات لازم است.