انتصاب جدید در هیئت فوتبال شهرستان امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – طی حکمی از سوی غلامعباس حسینی رئیس هیئت فوتبال شهرستان امیدیه، محمدرضا جعفری نژاد بعنوان رئیس کمیته آموزش هیئت فوتبال شهرستان منصوب شد.