پایان خرید کلزا در شهرستان هندیجان

رئیس اداره تعاون روستایی هندیجان از پایان خرید کلزا ۹۷-۹۸ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خورنا و به نقل از روابط عمومی تعاون روستایی خوزستان امید سواری گفت: کلزا یکی از محصولات پر استقبال کشاورزان و البته مورد حمایت دولت برای خودکفایی در زمینه تولید روغن است، از این رو کشاورزان در سال های اخیر توجه ویژه ای به کشت و توسعه مزارع کلزا داشته اند و هر سال رکورد خرید محصول کلزا توسط تعاون روستایی شکسته می شود.

وی ادامه داد: در سال زراعی ۹۷-۹۸ خوشبختانه در شهرستان هندیجان موفق به خرید بیش از ۱۹۲ تن کلزا از کلزاکاران هندیجانی شدیم که با توجه به اینکه در سال زراعی ۹۶-۹۷ هیچ گونه خرید کلزا در شبکه تعاون روستایی صورت نگرفت بسیار ما را به آینده امیدوار کرده است.

رئیس اداره تعاون روستایی هندیجان بیان داشت: کلزا خریداری شده در یک مرکز و  از نیمه دوم فروردین ماه آغاز و تا نیمه دوم اردیبهشت ماه ادامه داشت و خوشبختانه تمامی کلزای خریداری شده بارگیری و به سمت کارخانجات روغن کشی حمل شد.