گزارش تصویری از فعالیت های تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی کشور در بندرامام خمینی ره

خورنا|باقر گل فر:منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به مثابه یکی از حلقه های مهم زنجیره تأمین کالای اساسی کشور طی دو ماهه سال جاری شاهد پهلوگیری شمار قابل توجهی کشتی حامل انواع کالاهای اساسی است. گزارش تصویری ذیل گوشه ای از این روزهای پرجنب و جوش در این مجتمع بزرگ تجاری را نشان می دهد.