سرپرست جدید شهرداری آغاجاری معرفی شد.  

خورنا_بهنام کنارکوهی/ پس از جلسات مستمر اعضای شورای شهر آغاجاری و بررسی گزینه های موجود، رضا رحیمی بعنوان سرپرست جدید شهرداری آغاجاری معرفی شد.

لازم به ذکر است رحیمی در گذشته سرپرستی شهرداری آغاجاری را برعهده داشته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.