سرپرست جدید شهرداری آغاجاری معرفی شد.  

خورنا_بهنام کنارکوهی/ پس از جلسات مستمر اعضای شورای شهر آغاجاری و بررسی گزینه های موجود، رضا رحیمی بعنوان سرپرست جدید شهرداری آغاجاری معرفی شد.

لازم به ذکر است رحیمی در گذشته سرپرستی شهرداری آغاجاری را برعهده داشته است.