فرسنگ ها فاصله؛ از نرگس خیابان میهن تا نرگس بیت احمدی

خورنا | سرویس اجتماعی:

روز جمعه بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برای کمک به برخی خانواده های آسیب دیده از سیل به یکی از مراکز اقامتی سیل زدگان در مدرسه ۱۷ شهریور سوسنگرد رفتیم.
دختر بچه ای دو ساله کنار دیوار مدرسه نشسته، با انگشتان پای خود بازی میکرد.بغلش کرده و به همراه همکارانم وارد یکی از کلاس های مدرسه شدیم . امداد گران هلال احمر آمدند و از آنان خواستیم وضعیت را برایمان توضیح دهند. توضیحات خانم وآقای امدادگر از تشریح وضعیت چند خانواده ساکن درمدرسه تکان دهنده بود و تصمیم گرفتم به اتاق های آنان بروم.

اتاق اول خانواده ای از روستای شاکریه بوند.مادرخانواده مشغول آماده کردن شیر خشک برای نوزادش بود و پدرخانواده در کنار پسر معلولش که خواب بود نشسته و موهایش را نوازش میکرد. در گوشه دیگر فرش ۹ متری که خانواده بیت احمدی بر روی آن زندگی می کردند دختربچه ای حدود ۸ساله بود که چشمانش نابینا و توانایی حرکتی خود به مانند برادرکوچکترش را از دست داده بود.
خانواده بیت احمدی دو دختر و دو پسر دارند که یکی ازدخترانش بنام آمنه ویکی از پسرانش بنام رضا معلول هستند. مادر این دوکودک معلول به ما گفت که در بدو تولد تا چند ماهگی هم فرزندانش مشکلی نداشتند، ولی به مرور زمان این معلولیت را بدست آورند و در حال حاضر هر دو چشمانشان نابینا شده و نمی توانند حرکت کنند.
کوچکترین فرزند آنها نوزادی چند ماهه ای بنام نرگس دریک تشت رختشویی نگهداری می شد.نرگس از ابتدای ورود ما به اتاق تا لحظه ای که از آنجا رفتیم، خنده بر لبانش بود.
امدادگر هلال احمر ، از خطرابتلای نرگس به معلولیت مشابه برادرو خواهرش میگفت و تاکید داشت که پزشکان توصیه کردند نرگس باید بصورت مداوم تحت مراقب های پزشکی باشد،که این موضوع با توجه به وضعیت پیش آمده و عدم توانایی مالی خانواده اش امکان پذیر نیست .

نام نرگس مرا به نرگس خیابان میهن برد. همان آزمایشگاهی که سالها قبل محفل و محل قرار عده ای بود که هم اینک پست های مهم استان در اختیارشان است.
نرگس خیابان میهن ازمدیریت بحران تا همه ی معاونت ها و ادارات کل استانداری خوزستان را در اختیار داشت اما نرگس بیت احمدی تنها یک تشت پلاستیکی رخت شویی دراختیارش بودتا بتواند بجای گهواره ،دنیای پاک نوزادی اش را در آن سپری کند.
نرگس خیابان میهن به فکرتصاحب سیلوی تاریخی و زمین های گران قیمت آن بود، اما نرگس بیت احمدی به شب می اندیشید که چگونه بدون پشه بند بتواند چند ساعتی آرام بخوابد.
نرگس خیابان میهن آنقدر قدرت دارد تا هوس کند درون رودخانه برجی لاکچری و ۱۱۰ متری بسازد، اما نرگس بیت احمدی هنوز نمی داند پدرش آنقدر قدرت ندارد تا جلوی نابینا شدن احتمالی اش را بگیرد.
نرگس خیابان میهن به فکرتصاحب پروژه های بعد از سیل است، اما نرگس بیت احمدی ….

* نرگس نام آزمایشگاهی در خیابان میهن محله کیانپارس اهوازاست که متعلق به استاندار خوزستان است.

به قلم ابوالفضل عابدینی نصر

روزنامه نگار، سرپرست روزنامه شرق در خوزستان