در جلسه امروز شورای شهر، سرپرست شهرداری آغاجاری مجددا انتخاب نشد.

خورنا_بهنام کنارکوهی/ پس از عدم جمع بندی اعضای شورا شهر آغاجاری در جلسات روز گذشته برای انتخاب سرپرست جدید شهرداری آغاجاری، در جلسه امروز بر خلاف تصورات، این انتخاب مجددا انجام نشد و به جهت بررسی های بیشتر به روزهای آینده موکول شد.