گام های نهایی صدور مجوز بیمارستان هفتکل

پس از سفر سال گذشته وزیر بهداشت و درمان به هفتکل و بازدید از مظلومیت و محرومیت پزشکی هفتکل و موافقت شفاهی با احداث بیمارستان در هفتکل گویا با پیگیری های نماینده و فرماندار طباطبایی صدور مجوز نهایی بیمارستان محلی هفتکل در خانه آخر قرار دارد

طبق گفتگو با فرماندار هفتکل محل احداث بیمارستان در ورودی شهر جنب ساختمان هلال احمر تعیین و مورد تایید بازرسان قرار گرفته است

گفتنی است دومین شهر نفتی خاورمیانه با استخراج روزانه ۴۶هزار بشکه نفت فاقد هرگونه امکانات و تجهیزات مناسب درمانی و همین امر سبب مهاجرت زیاد شهروندان هفتکلی در سالهای اخیر شده است

?خورنا ،رسانه دومین شهرنفتی خاورمیانه
@khoornahaftkel