بیش از ۱۰ میلیارد میزان صدقات مردم دزفول در سال گذشته

مسعود رحیمی رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) دزفول در گفت وگو با خورنا اظهار کرد: مردم دزفول سال گذشته افزون بر ۱۰ میلیارد و ۲۶۴ میلیون ریال صدقه پرداخت کردند.

او با بیان اینکه صدقات جمع آوری شده برای رفع نیازهای خانواده های تحت حمایت مصرف می شود، گفت: این صدقات در بخش های مختلف ، اعم از اشتغال ، جهیزیه ، مسکن ،  تحصیل دانش آموزان، درمان و دانشجویان هزینه میشود و به دست ایتام و نیازمندان این شهرستان می رسد.

او فراهم آوردن زمینه های مشارکت حداکثری مردم به ویژه خیران در امر خدمت رسانی به محرومان را از اهداف کمیته امداد دانست و گفت: در حال حاضر بیش ار ۱۶ هزار صندوق صدقه در سطح شهرستان دزفول توزیع و نصب شده که مردم می‌توانند کمک های خود را از طریق این صندوق‌ها به دست نیازمندان واقعی برسانند .
رحیمی افزود: خیرین می توانند با استفاده از روشهای نوین و الکترونیکی و از طریق اپلیکیشن سنا و همچنین شماره گیری #۰۶۱۴۸۸۷۷ کمک های خود را به دست نیازمندان برسانند.
به گزارش خورنا بیش از پنج هزار و ۵۰۰ خانوار با جمعیتی حدود ۱۲ هزار و ۳۵۰ نفر از خدمات کمیته امداد دزفول بهره مند هستند.