دومین محموله کمک های مردمی جهت توزیع بین نیازمندان و معلولین سیل زده توسط بهزیستی آغاجاری به شهرستان هویزه ارسال گردید.  

خورنا_بهنام کنارکوهی/ صبح امروز دومین محموله کمک های مردمی شامل: آب معدنی، پوشاک، لوازم بهداشتی و دافع حشرات، پتو، کنسرو و … که به همت خیرین و مردم نیکوکار شهرستان آغاجاری و همچنین مراکز غیر دولتی جمع آوری شده بود، به مناطق سیل زده شهرستان هویزه ارسال تا بین مددجویان و معلولین این شهرستان توزیع گردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.