گوشت دولتی در بندر امام خمینی(ره) توزیع می‌شود

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بندرامام خمینی(ره) گفت: از دوشنبه گوشت منجمد دولتی به قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان در چهار نقطه بندر امام خمینی(ره) توزیع می‌شود.

خورنا |هدایت اله ترحم: محمدجواد بدری درباره نحوه توزیع گوشت دولتی اظهار داشت: توزیع گوشت منجمد گوسفندی به قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان تحت نظارت بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت، از دوشنبه ۲ فروردین ماه ۹۸ از ساعت ۹ صبح دوشنبه ۹۸/۰۲۰۲ در چهار نقطه بندر امام خمینی(ره) توزیع می‌شود:

۱- عامل توزیع محسن بژلی؛ ردیف اول بازار شهید صدوقی
۲- عامل توزیع رحیم مطوری؛ ردیف دوم بازار صدوقی
۳-عامل توزیع مسعود احمدی؛ بازارچه شهرک مقداد جنب تاکسی سرویس مقداد
۴-عامل توزیع ناصر عباسیان؛ کوی اباذر، ۴۰متری روبروی نانوایی

وی افزود: از شهروندان درخواست می‌شود که گزارش‌های تخلف را با شماره ۱۲۴ در میان بگذارند و یا با مراجعه حضوری به کوی راه‌آهن، اداره صنعت، معدن و تجارت بندر امام خمینی(ره) اعلام کنند.