افق شورای شهر و شهرداری در سال ۹۸ چیست؟

در سالی که گذشت متاسفانه نه شورا نه شهرداری دارای افق روشن و برنامه مدونی برای اجرا نبودند تا بتوان در پایان سال عملکرد آنان را مورد پایش قرار داد.

برنامه ای تحت عنوان برنامه پنجساله شهرداری اهواز تهیه شده که به دلایل گوناگون از جمله سپری شدن مدت زمان طولانی از تهیه تا اجرا و همچنین اشتباه محاسباتی در بعضی بخش ها مانند حمل و نقل کاربرد چندان اجرایی نخواهد داشت.

شورا در سال گذشته چندین بار موضوع استیضاح شهردار را مطرح و حتی اجرایی نمود که با بازی عوامل پشت پرده و لابی های انجام شده موفق به عزل شهردار نشدند.

ساختار و بدنه شهراری سنگین و غیر چابک است و هماهنگی و انسجام لازم بین اجزا سازمان برقرار نیست، لذا در نهایت نتیجه مثبتی از حرکت های لاک پشتی گرفته نمی شود.

مدیران منتخب در بخش های مختلف از کارایی و تجربه کافی برخوردار نیستند و نمی توانند برنامه ریزی و امور اجرایی را به پیش ببرند، به همین دلیل سیستم غیر کارآمد است.

هزینه و درآمد شهرداری تناسب لازم را ندارد و شهراری موفق به ایجاد درآمدهای پایدار نشده است.

در بخش سرمایه گذاری شهرداری اهواز توفیق چندانی نداشته و اتلاف وقت شده است.

برنامه ریزی و ساماندهی حمل و نقل عمومی شهر فشل و غیرکارآمد است و از جانب مردم اقبال چندانی ندارد.

ممیزی سطح شهر روی زمین مانده لذا شهراری اهرم و برآوردی جهت تخمین دریافت عوارض و جلوگیری از فساد درون سازمانی و اخذ بموقع عوارض و متناسب با املاک شهر ندارد.

در زمینه امور اجتماعی و فرهنگی که وظیفه اصلی آن ارتقای سطح فرهنگ شهروندی است اقبال چندانی حاصل نشده است.
🛑در زمینه جمع آوری و بازیافت پسماند و درآمدزایی از این بخش توفیقی حاصل نشده است.
در زمینه همکاری و مشارکت دادن سازمان مردم نهاد در جهت امور مختلف شهری علیرغم وجود پتانسیل های فراوان طی چند سال حرکت فراگیری انجام نشده است.

شورا و شهرداری اهواز باید درک واقع بینانه تری از انتظارات و نیازهای شهروندان داشته باشند و در همین ابتدای سال با تشکیل جلسات راهبردی و کمک گرفتن از افراد مجرب و صاحب نظر چندین اولویت اصلی و اساسی را به عنوان افق سال مشخص و بر اساس آن برنامه ریزی عملیاتی نمایند.

این افق ها باید ساده و روان به استماع شهروندان برسد تا شاید تا حدودی نظر و اعتماد آنان جلب و امور شورا و شهرداری از دید افکار عمومی وجاهت یابند و با سیستم اجرایی همراهی نمایند در غیر این صورت حوادث سال گذشته تکرار و شهرداری و شورا دچار روزمرگی خواهند بود.

یادداشت از نوید قائدی