واکنش عضو شورای شهر خرمشهر به درگیری با شهردار

اتفاق ناگواری نیفتاده است!

عباس مدحجی: دو روز پیش بود که اخباری تحت عنوان درگیری سه تن از اعضای شورای شهر با شهردار خرمشهر در صدر رسانه های خرمشهر قرار گرفت و طی چهل و هشت ساعت بعد از آن حواشی مختلفی وارد فضای رسانه ای شد.

داوود دارابی طی ساعات اولیه از شکایت رسمی از میلادپورحمزاوی، موسی مطوری جزیره و امیر سامری خبر داد و پس از آن جمعی از کارگران شهرداری هم در حمایت از شهردار تجمع کردند. گرچه تاکنون روابط عمومی شهرداری، شورای شهر و فرمانداری هیچ موضع گیری رسمی ابراز نکرده اند ولی امیر سامری یکی از اعضای حاضر در این قائله در این باره اظهاراتی عنوان کرد.

وی ضمن عادی خواندن این اتفاق گفت:  از نظر من اتفاق ناگواری نبوده و بحث ساده ای اتفاق افتاده که هم در مجلس هم در شورا معمول است. اینکه یک سری دوستان دارند در این اوضاع بحرانی در فضای مجازی به این موضوع دامن میزنند اصلا مناسب نیست.
ما چندین دفعه درخواست کتبی دادیم که جلسه ای برای بررسی بهتر اوضاع برگزار شود ولی بیش از دوماه است که صورت نپذیرفته است. اوضاع استان بحرانی ست و با تلاش همه است که این سیلاب به شهر نرسیده ولی ما بعنوان متولیان اصلی امور شهر باید جلسه ای تشکیل میدادیم تا از خطرهای و خسارات احتمالی سیل جلوگیری کنیم. با توجه به اقلیم جغرافیایی خرمشهر و اینکه پایین دست ترین شهرستان هستیم فرصت بیشتری برای آمادگی دربرابر سیل خواهیم داشت.

 

امیر سامری درباره حواشی ایجاد شده و احتمال شکایت شهرداری نیز اینطور گفت: از همشهریان عزیز و دلسوز خواهشمندیم به شانتاژ فضای مجازی توجه نکنند. این یک گفتگوی خانوادگی بین شورا و شهرداری ست و همین چند وقت پیش مشابه چنین اتفاقی را در اهواز شاهد بودیم. بهتر است وارد بحث های سیاسی نشویم و دنبال حل مشکلات باشیم. این روزها همه ی مسولان برای جلوگیری از بحران ناخواسته تا دیروقت به منزل نمیروند وباهمدلی و در پی گذر از بحران هستند. شکایت در مقامات قضایی هم حق هر شهروند است وایشان میتواند از مواضع خود دفاع کند. من فکر میکنم بهتر است اجازه بدهیم در فضای دوستانه مشکل را حل کنیم کما اینکه حق شکایت را برای اعضای شورا تا ایفای حقشان محفوظ میدانم.