در ایام نوروز ۵۶ تن میوه در رامهرمز توزیع شد

شیرالی رییس اداره تعاون روستایی از توزیع ۵۶ تن میوه در ایام نوروز  در رامهرمز خبرداد

خورنا/فرشیدفرجی-  صادق شیرالی رئیس اداره تعاون روستایی رامهرمز اظهار داشت: در ایام نوروز میوه به نرخ دولتی به تفکیک ارقام، والنسیا٣٩٠٠۴ کیلوگرم هر کیلو ۴۵۰۰ تومان، تامسون ٢۴۴۶٩ کیلوگرم هر کیلو ۳۵۰۰ تومان، سیب ٢٠٩۵٠ کیلوگرم هر کیلو ۵۵۰۰ تومان در سطح شهر عرضه شد.

وی افزود: درمجموع ۸۴۴۰۵ کیلو، توسط ۵ عامل، سهمیه تخصیصی ۵۶ تن که با پیگیری صورت گرفته ۵۲ درصد بیشتر از سهمیه تخصیصی میوه به شهرستان حمل و توزیع شد.